Lustro drogowe zamiast sygnalizacji

Kierowcy, którzy często podróżują po terenie kraju mieli z pewnością niejednokrotnie możliwość spotkać się z rozjazdem drogowym lub skrzyżowaniem, w którym funkcjonowało ogromne lustro sferyczne. Na terenie Polski istnieje kilka takich miejsc, które właśnie dzięki tym lustrom bywają rozpoznawalne.

Świadczy to o dużej przydatności takich rozwiązań ułatwiających pokonywanie nieprzyjaznych dla kierowcy miejsc. Lustro drogowe doskonale sprawdza się w sytuacji, kiedy nawet w najbardziej wysuniętej pozycji prowadzący pojazd nie jest w stanie zobaczyć całej drogi, która ma przeciąć albo, w którą skręca. Dotyczy to zwłaszcza wjazdu z drogi podporządkowanej w główną, gdy tradycyjna zasada prawej ręki nie ma odniesienia. Innym przykładem, w którym może się okazać pomocne takie rozwiązanie jest zadrzewiony parking osiedlowy, z którego wyjazd prowadzi na główną ulicę, a roślinność uniemożliwia ocenę sytuacji na dłuższym odcinku drogi.

lustro drogowe Lustro drogowe posiada charakterystyczną czerwono-białą obwódkę

Lustro sferyczne umieszczone na wprost wyjazdu umożliwia obserwację drogi poprzecznej w obu kierunkach. Tradycyjne produkty stosowane w takich sytuacjach wykonywane są ze specjalnych tworzyw o wysokiej trwałości, dzięki czemu opierają się opadom atmosferycznym, zmianom temperatur i ewentualnym wandalom rzucającym w nie kamieniami. Posiadają także specjalne oznaczenia kolorystyczne. Producent oferuje do wyboru różnego typu rozwiązania w tej dziedzinie, począwszy od wielkości, przez kształt po stopień krzywizny powierzchni. Każdy z tych parametrów ma duże znaczenie. Im bardziej wypukłe lustro drogowe, tym szerszy obraz pokazuje.

Produkty muszą też być dostosowane do wymogów przepisów drogowych, które określają wielkość zwierciadła okrągłego oraz prostokątnego. Odpowiednie uchwyty umożliwiają ustawienie tarczy pod odpowiednim katem. Przy wyborze miejsca konieczne jest określenie odległości od miejsca zatrzymania pojazdu do lokalizacji takiego lustra, ponieważ niewłaściwa relacja sprawi, że rozwiązanie będzie w ogóle nieprzydatne. Im większa jest ta odległość tym większa powinna być powierzchnia zwierciadła. Koniecznie też lustra drogowe powinny być wyposażone w biało-czerwoną obwódkę.

Copyrights © 2013 -2019 Multiplast